Integrationsmentor

I samarbejde med borgeren fokuserer vi på borgerens ressourcer og kompetencer ud fra den systemisk løsningsfokuserede tilgang (også kaldet LØFT).

HVAD ER EN INTEGRATIONSMENTOR?

En integrationsmentor sikrer, at ny-ankomne borgere i Danmark, som er introduktionsydelsesmodtagere, eller som er selvforsørgende i introduktionsprogrammet ift. integrationsloven kap. 4 §23d., kan komme godt ind i det danske samfund.

En integrationsmentor støtter ny-ankomne borgere i at forstå, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder. Herunder arbejdsmarkedet, skole og uddannelse, e-Boks, forælderansvar og forventninger til samarbejde.

Gennem en håndholdt og tilpasset indsats vil borgeren tage ejerskab for sit eget liv og blive aktør i vejen ind på det danske arbejdsmarked. I PUK har vi et bredt kendskab til beskæftigelses- og sociallovgivningen. Samtidig har vores mentorer en bred vifte af individuelle uddannelser, der sikrer, at støtten tilpasses den enkelte borgers behov.

PUK har et netværk af danske virksomheder, der ønsker at deltage og effektivisere indsatsen omkring flygtningeintegrationen i Danmark ved at tilbyde praktikpladser. Mentoren agerer som samarbejdspartner i den tværfaglige indsats mellem borgeren, kommunen, sprogskolen og virksomheden.

Vi anser integration som en fælles samfundsopgave, som vi ønsker at stå i spidsen for.

En integrationsmentor støtter bl.a. i at

 • formulere sig forståeligt i en ansættelsesrelation.
 • gennemføre en ansættelsessamtale.
 • blive fortrolig med erhvervslivets normer.
 • forstå dansk arbejdskultur; heri beskrivelser af arbejdsmiljøregler.
 • blive fortrolig med at arbejde på computer.
 • kunne bruge internettet; herunder borger.dk og NemID.
 • oprette CV og anvende søgemaskiner til jobsøgning.
 • anvende personligt netværk.
 • etablere netværk via lokale foreninger, naboskab, skole etc.
 • synliggøre kompetencer og eget arbejdspotentiale.
 • være motiveret til at tage ansvar for eget liv.

Pris og vilkår

Prisen pr. time for en integrationsmentor er 485 kr.

Alle forløb tilpasses den enkelte borgers behov. Prisen er inklusiv fri telefonrådgivning og skriftlig dokumentation hver 12. uge.
Ved hvert besøg afregnes en times administration, der anvendes til skriftlig dokumentation, forberedelse, kontakt til praktiksteder og supervision.

Hvis samtaler foregår andre steder end i PUK’s lokaler påregnes evt. transportudgifter.

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om vores integrationsmentor-forløb? Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 60 378 379 eller via kontaktformularen, som du finder i linket nedenfor.

Bemærk, at du som privatperson ikke selv kan tilmelde dig et mentorforløb. Tilmelding foregår via din kommune. Kontakt derfor din kommune for at høre, hvad dine muligheder er.