Ressourceforløb sagsbehandler

HVAD ER ET RESSOURCEFORLØB?

Et PUK-ressourceforløb er for borgere – PUK-kandidater – som skal genetablere kontakten og tilknytningen til arbejdsmarkedet.  

Under et PUK-ressourceforløb har vi fokus på PUK-kandidatens egne kompetencer og sammen skaber vi et overblik over, hvilke muligheder der er for det fremtidige arbejdsliv. Vi støtter kandidaten i selv at tage ansvar for sin ledighedsituation og i at se andre og nye muligheder i arbejdslivet.  

Ressourceforløbet varer mellem 1 og 5 år og bliver skræddersyet og tilrettelagt efter den enkelte borgers behov. Det indebærer bl.a., at vi sammen med PUK-kandidaten finder frem til, hvad der er borgerens bedste håb for fremtiden med fokus på uddannelse, praktik og/eller jobmuligheder. 

Pris: 2647 kr. pr. uge.

Hvad består forløbet af?

I PUK’s ressourceforløb støtter vi PUK-kandidaten i at få etableret et stærkt netværk med de øvrige kandidater. Kandidaten vil møde mennesker, der er samme sted i livet, og sammen skaber vi et fællesskab, hvor der er plads til alle.

2 mentortimer 

 • Disse 2 timer bruges i samtaler mellem kandidaten og dennes mentor. Samtalerne vil primært finde sted ansigt til ansigt og nogle gange over Skype eller telefon. Samtalerne vil tage udgangspunkt i, hvad der fylder hos kandidaten, herunder hvilke ønsker kandidaten har for sit liv.  


Støtte i at skrive ansøgninger og CV
 

 • Der vil gennem forløbet være fokus på at udarbejde et personligt og opdateret CV. Derudover vil vi sammen med kandidaten have fokus på, hvordan den gode jobansøgning skrives, således at det er målrettet det enkelte jobopslag. 


Kostvejledning
 

 • Der vil ugentligt være fælles morgenmad for deltagere i PUK. 1 gang om måneden vil en kostvejleder deltage ved den fælles morgenmad og derudover fortæller kostvejlederen om sund kost og de gode strategier for, hvordan sund kost kan implementeres i en travl hverdag. 


Jobsøgning gennem de sociale 
medier 

 • PUK-kandidaten undervises og afprøver selv, hvordan Facebook og LinkedIn kan være et nyttigt redskab i jagten på det næste job. Ved fx at bruge hashtags til at skabe omtale og benytte jobsøgningfunktioner kan kandidaten positionere sig online og øge sine muligheder for at komme i arbejde.  


Træning i at skabe kontakter og pleje netværk
 

 • Under PUK-forløbet vil PUK-kandidaten få større indsigt i eget netværk. Borgerne vil se nye muligheder i at benytte netværket for både at sikre de sociale kompetencer og for at kunne skabe nye muligheder i jobsøgningen. 


Gode rutiner ved online selvhjælp
 

 • Borgeren bliver støttet i, hvordan man benytter sig af online selvhjælp som e-Boks, NemID og Jobnet. Samtidig er der fokus på at skabe gode rutiner om at huske deadlines og følge op på møder, at underskrive papirer m.v. 

Tilkøbspakker

Det er muligt at tilkøbe forskellige pakker til ressourceforløbets grundpakke. Dette for netop at kunne skræddersy forløbet til den enkelte borgers behov.

Tilkøbspakkerne beskrives nærmere nedenfor.

Nogle borgere har aldrig været i et fitnesscenter eller dyrket motion og andre skal støttes i at genetablere en tidligere vane. Under alle omstændigheder kan motion gøre en forskel i din borgers liv og give dem både en følelse af succes og styrke, men også støtte dem i at møde andre mennesker. 

Denne pakke indeholder: 

 • Fuldt medlemskab til Fitness World. 
 • En træningsmentor, der udvikler et træningsprogram til borgeren. 
 • Møde med træningsmentor 1 gang om ugen. 


Pris
: 995 kr. pr. uge 

Nogle borgere vil af forskellige årsager være i en form for sorg eller krise som fx efter en arbejdsskade, hvor de føler sig ensomme og isoleret. Vi tror på, at vi ved at støtte borgeren til at bearbejde evt. sorg og/eller krise sikrer, at borgeren kan skærpe fokus, komme hurtigere igennem forløbet, og derved også komme hurtigere i job eller praktik. 

Pakken indeholder: 

 • Individuelle samtaler med en mentor 
 • Gruppesamtaler 
 • Mindfulness-behandling 
 • NADA-behandling 


Pris
: 499 kr. pr. uge

Det kan være udfordrende at finde et muligt praktiksted og efterfølgende etablere kontakt. Ved tilkøb af denne pakke støtter vi borgeren i at finde og søge praktikplads. I den forbindelse får borgeren: 

 • indblik i PUK’s netværk og database af praktikpladser. 
 • støtte til at aktivere sit eget netværk og undersøge mulighederne heri. 
 • træning i at ringe ud til potentielle praktiksteder og skabe kontakt. 


Pris: 
499 kr. pr. uge

Ved tilkøb af denne pakke får borgeren støtte til praktiksamtaler. Vi følger med borgeren ud til samtalerne og sikrer i fællesskab med borgeren de aftaler, der etableres mellem borgeren og praktikstedet. 

Pris: 623 kr. pr. time + kørsel (3,54 kr. pr. kørt km)

Denne pakke kan benyttes under et praktikforløb, hvor PUK-ressourceforløb er sat i bero eller er afsluttet. Formålet med denne pakke er at følge op på, hvordan det går for borgeren i praktik. 

Vi kommer og besøger borgeren på praktikstedet og forventningsafstemmer forløbet via løbende samtaler med både borgeren og praktikstedet. 

Pris: 449 kr. pr. uge

Det kan være svært og udfordrende for nogle mennesker at skulle møde til tiden. Særligt i starten af forløbet kan det være nervepirrende at skulle møde op et nyt sted og møde nye mennesker.

Når du tilkøber denne pakke, henter mentor PUK-kandidaten og har en samtale med kandidaten på vej til praktik eller PUK, sådan at kandidaten er rustet og klar til dagen. Støtten kan både indebære kørsel af kandidaten, men også at støtte vedkommende i at tage offentlig transport, ved at det bliver gjort sammen med mentor.

Nogle kandidater har i perioder eller gennem hele PUK-forløbet brug for ekstra samtaler med deres mentor. Samtalerne vil omhandle det, som fylder i kandidaten, hvor de har mulighed for at dele deres tanker og få sparring på de problemstillinger, de sidder med. 

Pris: 823 kr. pr. mentortime

Kontakt os

Du tilmelder en borger til et PUK-ressourceforløb ved at kontakte os pr. telefon +45 60 378 379 eller via vores kontaktformular.

Hvis du har lyst til at høre mere om PUK, og hvad vi kan tilbyde, kommer vi også gerne ud til jer for en uforpligtende snak, hvor vi kan snakke om et muligt fremtidigt samarbejde.