Fastholdelse & særlig uddannelsesstøtte

Et målrettet mentortilbud til unge og voksne, der skal i gang med eller skal fastholdes i uddannelse.

PUK’s fastholdelse og uddannelsesstøtte har fokus på at støtte borgere i at:

  • fastholde og gennemføre en uddannelse.
  • søge praktik og gennemføre en uddannelse.

 

Mentorer i PUK støtter borgere i at skabe bevidsthed om egne forhindringer og barrierer, der står i vejen for ønsket om egen udvikling.

I samarbejde med borgeren fokuserer vi på borgerens ressourcer og kompetencer ud fra den systemisk løsningsfokuserede tilgang (også kaldet LØFT). Gennem personlige samtaler banes vejen for at borgeren kommer i arbejde eller under uddannelse. Samtidig støtter mentoren borgeren i at skabe nye vaner og strukturere hverdagen på en måde, som sikrer, at borgerens mål og bedste håb for fremtiden kan lade sig gøre.

Resultatet af samarbejdet mellem borger og mentor sikres gennem en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de psykiske barrierer, der står i vejen for en udvikling mod arbejde eller uddannelse.

I PUK tror vi på, at alle mennesker har evnerne til at være aktører i deres eget liv. Nogle gange skal man bare have hjælp til at se og forstå egne ressourcer og kompetencer, for at det kan lade sig gøre.

I et samarbejde med PUK får du

  • resultatorienterede løsninger.
  • skriftlig dokumentation vedr. indsats hver 12. uge.
  • mentorer med bred erfaring med at samarbejde med borgere i udsatte positioner.
  • mentorer, der arbejder med konkrete mål beskrevet af en socialafdeling eller et jobcenter og borgeren selv.

Pris og vilkår

Den samlede pris pr. time for en mentor er 485 kr.

Alle forløb tilpasses den enkelte borgers behov. Prisen er inklusiv fri telefonrådgivning/opfølgning og skriftlig dokumentation hver 12. uge.

Ved hvert besøg afregnes en times administration, der anvendes til skriftlig dokumentation, forberedelse, kontakt til praktiksteder og supervision.

Hvis samtaler foregår andre steder end i PUK’s lokaler påregnes evt. transportudgifter.

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om mentorforløbet fastholdelse & særlig uddannelsesstøtte? Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 60 378 379 eller via kontaktformularen, som du finder i linket nedenfor.

Bemærk, at du som privatperson ikke selv kan tilmelde dig et mentorforløb. Tilmelding foregår via din kommune. Kontakt derfor din kommune for at høre, hvad dine muligheder er.